วิธีดาวโหลด e-bib ของคุณ

คลิกปุ่ม ‘ส่งผล’ แล้วค้นหาชื่อของคุณและคลิกเข้าไปเพื่อดาวน์โหลด e-bib

หมายเหตุ:

 • นักกีฬาที่สมัครวิ่งสำเร็จ ภายในเวลา 15.00 น. ของวันทำการ ท่านจะเริ่มส่งผลวิ่งได้ในวันถัดไปตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • หากนักกีฬาสมัครวิ่งสำเร็จหลังเวลา 15.00 น. ของวันทำการ จะสามารถเริ่มส่งผลวิ่งได้ในอีก 2 วันทำการตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

บันทึกผลของการวิ่งอย่างไร ?

 • ใช้แอปสุขภาพที่สามารถบันทึกข้อมูล GPS ขณะวิ่ง หรือบันทึกข้อมูลก้าวขณะวิ่ง เช่น Garmin Connect, Fitbit, Health, Samsung Health, Runkeeper, Strava, Endomondo เป็นต้น
 • ใช้อุปกรณ์สุขภาพที่สามารถบันทึกข้อมูล GPS ขณะวิ่ง หรือบันทึกข้อมูลก้าวขณะวิ่ง เช่น Garmin, Fitbit, Apple Watch เป็นต้น
 • ถ่ายรูป เช่น ถ่ายรูปผลวิ่งจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อการวิ่ง ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 หรือหากคุณวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้า ให้ถ่ายรูปหน้าจอแสดงผลของเครื่องเมื่อคุณวิ่งครบระยะแล้ว เป็นต้น

 

*นักวิ่งสามารถวิ่งให้ครบระยะทางภายในครั้งเดียว หรือ จะวิ่งหลายครั้ง เพื่อสะสมระยะทางจนครบประเภทการแข่งขันที่ลงทะเบียนไว้

ส่งผลวิ่งอย่างไร ?

 1. คลิกปุ่ม ‘ส่งผล’
 2. ค้นหาชื่อของคุณ โดยพิมพ์ชื่อหรือหมายเลขลงทะเบียนในช่องค้นหา
 3. คลิกชื่อของคุณ กรอกระยะเวลาที่วิ่ง พร้อมอัพโหลดรูปถ่ายของการบันทึกผลการวิ่ง (ไม่เกิน 1 MB) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 4. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง ที่ได้บันทึกตอนลงทะเบียน เพื่อยืนยันตัวตนในการส่งผลวิ่งให้สำเร็จ
 5. เมื่อส่งผลครบตามระยะทางที่ลงทะเบียนไว้แล้ว จะได้รับ ประกาศนียบัตร อิเล็กทรอนิก (e-certificate) และจะไม่สามารถส่งผลซ้ำหรือเพิ่มได้อีก

 

*สำหรับนักวิ่งที่วิ่งสะสมระยะทาง สามารถส่งผลได้หลายครั้ง แต่ละครั้งที่ส่งผลจะกรอกระยะวิ่งและอัปโหลดรูปได้ทีละ 1 ครั้ง

E-CERTIFICATE

หมายเหตุ:

 • นักกีฬาที่สมัครวิ่งสำเร็จ ภายในเวลา 15.00 น. ของวันทำการ ท่านจะเริ่มส่งผลวิ่งได้ในวันถัดไปตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • หากนักกีฬาสมัครวิ่งสำเร็จหลังเวลา 15.00 น. ของวันทำการ จะสามารถเริ่มส่งผลวิ่งได้ในอีก 2 วันทำการตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
ที่อยู่

109 อาคารซีซีที ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร

02-236-2931-2 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น.)

อีเมล

info@gotorace.com